Sidali Zorg start het project Certificering

Om te zorgen dat de zorg van Sidali Zorg van goede, constante kwaliteit is, is de directie het project certificering opgestart. In samenwerking met externe partijen werken wij aan het beschrijven van alle processen binnen Sidali Zorg. Over het vervolg van dit project houden wij u op de hoogte.