Sidali zorg voldoet aan de eisen

Sidali Zorg heeft een aanvraag ingediend bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om officieel erkend te worden als zorginstelling.

Het Ministerie van VWS heeft Sidali Zorg toegelaten en erkend als zorginstelling. Voor meer informatie over de WTZi verwijzen wij u naar de de website van het ministerie: https://www.wtzi.nl/

Raad van Toezicht

De wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) schrijft voor dat een organisatie werkzaam in de zorg moeten zorgen voor goed bestuur en goed toezicht op de zorginstelling. Om deze reden moeten zorginstellingen een Raad van Toezicht instellen. De Raad van Toezicht staat los van de organisatie en is onafhankelijk. De directie en de Raad van Toezicht vergaderen minimaal vier maal per jaar.

Via rvt@sidalizorg.nl kunt u contact opnemen met de Raad van Toezicht.

Cliëntenraad

De cliëntenraad geeft de clienten van Siali Zorg een stem in de organisatie. Zorg gaat op plek één, twee en drie bi Sidali zorg. De aandachtspunten die voortkomen uit de cliëntenraad worden opgepakt en opgelost.

Via clientenraad@sidalizorg.nl kunt u contact opnemen met de Cliëntenraad.

Klachtenprotocol

Bent u niet tevreden over Sidali Zorg? U kunt een klacht indienen. Wij handelen uw klacht via ons klachtenprotocol af. Wij streven er naar om uw klacht binnen twee weken op te lossen.

Via klacht@sidalizorg.nl kunt u uw klacht aan ons kenbaar maken. Na ontvangt van uw klacht, nemen wij telefonisch contact met u op en u ontvangt een schriftelijke bevestiging van ontvangt.